Lite om klaver och oktaver

När man vill teckna ner ett musikstycke med noter så använder man sig av notsystemet. Detta består av fem linjer och fyra mellanrum. Till detta använder man sig av klaver, för att beskriva inom vilket omfång, vilken tonhöjd, tonerna klingar. Lättast brukar man förstå det här om man använder sig av ett piano. När man vill notera vilka toner som ska användas då man spelar piano, använder man sig av G-klaven och F-klaven, även kallade diskant- och basklav. Mellan varje stre Fortsätt Läsa »»

Ackord

Vad är ett ackord (lat. accordare, överensstämma)? Lättast kan man beskriva det som en samklang, där tre eller flera toner passar ihop. Detta betyder att ackord inte kan sjungas eller spelas på ett enstaka soloinstrument. Om man däremot är flera som sjunger eller spelar i stämmor, uppstår ackord. Man kan använda ackord när man vill spela ackompanjemang till melodier som sjungs eller spelas av solister. Den flerstämmiga musiken började utvecklas under 800-talet. Det upp Fortsätt Läsa »»

Lite om tonarter

Beroende på hur många förtecken man genomgående har i det musikaliska verket, talar man om vilken tonart man spelar i. Det finns två parallelltonarter till varje förtecken-beskrivning, en dur-tonart och en moll-tonart. Dur betecknas med stor bokstav, medan moll betecknas med liten bokstav. Utan förtecken spelar man i C-dur eller a-moll: Sedan går det vidare så här: F-dur eller d-moll: G-dur eller e-moll: Bess-dur eller g-moll: D-dur eller b-moll (i Sverige tidigare h-moll Fortsätt Läsa »»