Ackord

Vad är ett ackord (lat. accordare, överensstämma)? Lättast kan man beskriva det som en samklang, där tre eller flera toner passar ihop. Detta betyder att ackord inte kan sjungas eller spelas på ett enstaka soloinstrument. Om man däremot är flera som sjunger eller spelar i stämmor, uppstår ackord. Man kan använda ackord när man vill spela ackompanjemang till melodier som sjungs eller spelas av solister. Den flerstämmiga musiken började utvecklas under 800-talet. Det upp Fortsätt Läsa »»