Lite om klaver och oktaver

När man vill teckna ner ett musikstycke med noter så använder man sig av notsystemet. Detta består av fem linjer och fyra mellanrum. Till detta använder man sig av klaver, för att beskriva inom vilket omfång, vilken tonhöjd, tonerna klingar. Lättast brukar man förstå det här om man använder sig av ett piano. När man vill notera vilka toner som ska användas då man spelar piano, använder man sig av G-klaven och F-klaven, även kallade diskant- och basklav. Mellan varje stre Fortsätt Läsa »»