Lite om tonarter

Beroende på hur många förtecken man genomgående har i det musikaliska verket, talar man om vilken tonart man spelar i. Det finns två parallelltonarter till varje förtecken-beskrivning, en dur-tonart och en moll-tonart. Dur betecknas med stor bokstav, medan moll betecknas med liten bokstav. Utan förtecken spelar man i C-dur eller a-moll: Sedan går det vidare så här: F-dur eller d-moll: G-dur eller e-moll: Bess-dur eller g-moll: D-dur eller b-moll (i Sverige tidigare h-moll Fortsätt Läsa »»