Lite om klaver och oktaver

När man vill teckna ner ett musikstycke med noter så använder man sig av notsystemet. Detta består av fem linjer och fyra mellanrum.Notsystem
Till detta använder man sig av klaver, för att beskriva inom vilket omfång, vilken tonhöjd, tonerna klingar. Lättast brukar man förstå det här om man använder sig av ett piano.

När man vill notera vilka toner som ska användas då man spelar piano, använder man sig av G-klaven och F-klaven, även kallade diskant- och basklav.

Mellan varje streck går det 7 olika heltoner, en oktav, därefter börjar tonerna om, fast en oktav högre (om du börjar titta och räkna från vänster). För att skilja oktaverna från varandra, har man gett dem olika namn. Inom oktaven betecknar man även tonen med en siffra för att tala om var den hör hemma. Man skiljer också tonerna åt med versaler och gemener.

Klaviatur och oktaver
Längst ner och längst upp på pianots klaviatur, blir det väldigt klumpigt att skriva och läsa noter, det behövs väldigt många hjälplinjer.
Jag spelar också tvärflöjt, vars toner ligger mellan ettstrukna c, c1 och fyrstrukna c, c4. De högsta tonerna på flöjt blir lite krångliga att skriva om man använder sig av en G-klav, men de flesta tonerna ligger alldeles utmärkt till i notsystemets fem linjer.
Det finns en klaver till som man fortfarande använder ibland, den kallas C-klav. Den utgår från den tonen där man lägger ”mitten” på C-klaven.
Vanligast är Altklaven, som används till viola: 
Tenorklaven används också, till bl a trombon och fagott: Detta med hur tonernas omfång skiljer sig åt är ett väldigt brett område. Klaverna är bara en liten del av hur man ”tyder” krumelurerna som man placerar i ett notsystem.
Jag kommer att fortsätta lägga in information här i bloggen om vad som gäller. Kanske inte allt (då hade jag nog kunnat vara professor om jag hade kunnat allt!) men en hel del av det som intresserar mig.